Category
realizacje
Informacje o projekcie

KLIENT: Urząd Miejski w Świdnicy

OPIS REALIZACJI: Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – istniejący budynek użyteczności publicznej znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej   

FORMA REALIZACJI: Generalny Wykonawca

ZAKRES REALIZACJI: rewaloryzacja zabytkowej elewacji budynku, pomieszczeń wewnętrznych, renowacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont więźby dachowej, wykonanie dźwigu osobowego wewnątrz budynku, przebudowa istniejących schodów, wymiana i umocnienie występujących stropów, wzmocnienie sklepień kamiennych, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, montaż wentylacji mechanicznej, zagospodarowanie terenu przy obiekcie

OKRES REALIZACJI: czerwiec 2010 – sierpień 2011