Category
glowna, realizacje
Informacje o projekcie

KLIENT: Gmina Poniec

OPIS REALIZACJI: Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu

FORMA REALIZACJI: Generalny Wykonawca

ZAKRES REALIZACJI: modernizacja wraz z rozbudową dawnych budynków szpitalnego pawilonu zakaźnego, przebudowa budynku dawnej kotłowni (remont elewacji, renowacja poszycia dachu wspólnie z konstrukcją, adaptacja pomieszczeń na funkcję przedszkola w pełnym zakresie wykonania wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wnętrz budynku, odnowa wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej), rozbiórka budynków kolidujących, wykonanie obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni (ukształtowanie terenu, dróg i nawierzchni oraz zieleni)

OKRES REALIZACJI: sierpień 2013 – lipiec 2014