Category
realizacje
Informacje o projekcie

KLIENT: Gmina Nowe Miasteczko 

OPIS REALIZACJI: Remont elewacji kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Nowym Miasteczku

FORMA REALIZACJI: Generalny Wykonawca

ZAKRES REALIZACJI: remont zadaszenia (prace rozbiórkowe, realizacja pokrycia z dachówki ceramicznej, wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, elementów drewnianych dachu), renowacja elewacji budynku wraz z remontem i konserwacją detali architektonicznych, restauracja cokołu, pilastrów, boniowanie wieży, boniowanie pilastrów nawy, wykonanie tynków cyklinowanych wraz z malowaniem, rewaloryzacja stolarki okiennej, drzwiowej, okiennic oraz gzymsów międzypołaciowych dachu i okapowych, wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych

OKRES REALIZACJI: październik 2010 – lipiec 2011