Category
realizacje
Informacje o projekcie

KLIENT: Starostwo Powiatowe w Lubinie

OPIS REALIZACJI: Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem oraz izolacja fundamentów budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie

FORMA REALIZACJI: Generalny Wykonawca

ZAKRES REALIZACJI: remont elewacji i cokołu wraz z termomodernizacją budynku, konserwacja detali architektonicznych, wykonanie portalu wejścia głównego do obiektu, likwidacja zawilgocenia oraz zabezpieczenie ścian piwnic przed uszkodzeniami mechanicznymi, zrealizowanie małej architektury przy wejściu głównym

OKRES REALIZACJI: grudzień 2007 – lipiec 2008