Category
realizacje
Informacje o projekcie

KLIENT: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Choczu

OPIS REALIZACJI: Remont budowlano-konserwatorski dawnej kolegiaty, obecnie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła w Choczu

FORMA REALIZACJI: Generalny Wykonawca

ZAKRES REALIZACJI: remont łuku tęczowego oraz kotwienie wraz ze wzmocnieniem i scaleniem ścian kościoła, jak również wykonanie konstrukcji wsporczej, odnowienie wieży kościoła poprzez odtworzenie konstrukcji hełmu na podstawie zdemontowanego elementu pierwotnego wspólnie z jej odeskowaniem oraz pokryciem blachą miedzianą i występującymi obróbkami blacharskimi, montaż krzyża, instalacja kuli górnego hełmu, naprawa konstrukcji kopuły głównej wieży i słupów wraz z synchronizacją pod montaż dwóch elementów, wykonanie prac konserwatorskich oraz montażu dekoracji sztukatorskich łuku tęczowego, remont elewacji wieży kościelnej (trzon górny, w części zegarowej), renowacja sklepień ceglanych kościoła

OKRES REALIZACJI: maj 2013 – listopad 2013 (I etap), maj 2014 – listopad 2014 (II etap), maj 2015 – maj 2016 (III etap)