Category
realizacje
Informacje o projekcie

KLIENT: Gmina Miasto Brzeg – Burmistrz Miasta Brzegu

OPIS REALIZACJI: Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej Bramie Odrzańskiej położonej w Brzegu 

FORMA REALIZACJI: Generalny Wykonawca

ZAKRES REALIZACJI: zachowanie roślinności parku nieprzewidzianej do usunięcia, wykonanie robót wzmacniających konstrukcję i czynności remontowych, zabezpieczenie budowli przed wpływem wód opadowych, realizacja prac konserwatorsko-restauratorskich (zintensyfikowanie struktury kamienia, rekonstrukcja głów rycerzy oraz malarskiej polichromii fryzu herbowego, hydrofobizacja piaskowca i granitu)

OKRES REALIZACJI: wrzesień 2007 – listopad 2007